Vad är homeopati?

Homeopati används flitigt i övriga världen. Bland annat i Indien har den ingått i sjukvården sedan 1850-talet, i Frankrike ingår den i den offentliga sjukvården sedan 1965.

Bara inom EU använder drygt 100 miljoner människor homeopati.

I till exempel Tyskland, Österrike, Italien och England kan homeopati väljas som specialitet inom läkarutbildningen eller som tillägg till denna och det forskas inom homeopati på många håll i världen.

Homeopati bygger på en gammal läkeprincip, som tar hänsyn till hela människan. I stället för att behandla och bota symptom, stärker homeopatin individens eget immunförsvar och självläknings-förmåga.

”Behandla patienten inte sjukdomen”  J.T Kent

Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen ”Simila similibus curentur”, vilket betyder ”liknande botar liknande”. Med det menas att varje substans som kan producera ett visst antal symptom hos en frisk människa också kan användas för att bota samma symptom hos en sjuk människa.

Homeopati är en medicinsk behandlingsform som rätt använd inte ger några skadliga biverkningar. Behandlingen är alltid individuell och hänsyn tas till både din personlighet, dina symtom och vad du varit med om i livet. Därför kan någon med liknande symtom som du få helt andra mediciner än du får.

Kolla in youtube-klippet från Svenska homeopaters riksförbund.