Om oriVigo

Namnet oriVigo är påhittat av två ord.
Origo som betyder ursprung och vigor som betyder kraft.
Det är två nyckelord i homeopatin enligt min mening,
att återgå till sin ursprungliga hälsa och att nå sin egen inneboende kraft med hjälp av homeopati.