Vad betyder egentligen ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”?

Läs och fundera…

Här är delar av en artikel skriven av Sara Boo, ordförande i NHF Sweden

Bakgrund till artikeln: Artikeln skapades ursprungligen för att bemöta föreningen för Vetenskap och Folkbildning, VoF:s debattartikel på SVT Debatt, där de uppmanar myndigheterna att “ta kvacksalveriet på allvar”.

Läs hela artikeln på:

http://dagenshomeopati.se/2014/05/07/begreppet-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-en-ren-villfarelse/

…”Vad gäller “vetenskap och beprövad erfarenhet” så saknar begreppet definition i lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Inte heller den medicinska branschen har någon definition av begreppet. Europarätten föreskriver att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga för att de ska kunna leda till straff. Lagar måste helt enkelt vara otvetydiga och inte kunna lämna utrymme för godtycke eftersom godtycke i myndighetsutövande inte är tillåtet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt den svenska grundlagen.

När man använder begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” lutar man sig alltså på godtycke som inte är tillåtet varken i svensk grundlag eller i EU.

…Under människans miljoner år långa historia har vi alltid bara haft tillgång till naturlig vård, ända tills skolmedicinen med sin syntetiska, kroppsfrämmande kemikaliebehandling gjorde intrång med patenterade preparat, som alltså bara har funnits i hundra år – då kan man ju undra vilken vård som egentligen ska kallas för “alternativ”…

…Enkla, naturliga icke-patenterbara medel, och terapier bör införlivas i landets sjukvårdssystem – inte bara för att kemiska läkemedel håller på att ruinera landet, förgifta våra vatten och odlingsmarker utan också för att befolkningen högst alarmerande blir allt sjukare. Hade kemiska mediciner fungerat så hade vi varit friska/friskare efter dessa hundra år med syntetisk kroppsfrämmande kemikalie- behandling. Men tvärtom så har sjukdomarna ökat, inte minst allvarliga sjukdomar som cancer och diabetes, de drabbar dessutom allt yngre människor…

…Vi får inte glömma bort att vi är biologiska varelser. Genom optimering av individens organfunktion inte minst i förebyggande hälsovård i landstingens regi med metoder som av skolmedicinen betecknas som ”alternativa” – så kan vi utveckla den bästa sjukvården och få de friskaste människorna i världen. Dessa för individen betydligt mildare metoder måste få en ärlig chans att konkurrera på lika villkor och inte lagstiftas bort genom att ge utrymme för godtycke.”