Homepathy for health in Africa, HHA

http://www.homeopathyforhealthinafrica.org/

Läs om dessa underbara människor som helt ideellt arbetar för att hjälpa bland annat AIDS-sjuka och malariasmittade människor i Africa, Tanzania.

HHA tar emot gåvor, läs hur du gör på deras hemsida.