Hela barn, ett obundet nätverk för barns rätt till alternativ vård i Sverige.

Vi följer faktiskt inte FN´s barnkonvention i Sverige!

Den säger att barn under 8 år och deras föräldrar ska ha rätt att välja vård för sina barn, dvs även alternativa/komplementära metoder.

Så är det i hela Europa och större delen av världen,

Endast Sverige och ett fåtal länder i världen förhindrar det.

http://helabarn.se/