WHO: Tillgång till alternativmedicin är en mänsklig rättighet

I framtiden måste vi befästa tillgång till en hälso- och sjukvård, som på ett säkert och effektivt sätt integrerar traditionell, komplementär och alternativmedicin (TM/KAM). Det är en mänsklig rättighet. Det anser Världshälsoorganisationen WHO, vars generaldirektör Dr. Margaret Chan i dagarna skrivit under en ny strategi på området. IC:s verksamhetschef Torkel Falkenberg är en av huvudexperterna i arbetet.

Läs hela artikeln här.
Här kan du se WHO´s dokument: ” WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023″