En intresseförening för alla intresserade av homeopati.

Homeopatifrämjandet, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati SFVH

http://homeopatiframjandet.se/