Det behövs mer etik inom forskningen, eller…?

…”Eftersom såväl skeptikergruppen från VoF som Karolinska institutets professor i komplementär medicin hänvisar sina påståenden om att homeopati saknar ett vetenskapligt underlag och att det inte finns en enda studie som visar att behandlingsmetoden är effektiv till speciellt Ernst och Shangs artiklar har Hahn härmed visat att de själva brister i sin förmåga att utvärdera vetenskapliga studier.  Det är ju ett tråkigt faktum som har orsakat en stor skada för homeopatin i Sverige eftersom såväl politiker som media har en övertro på deras reella kunskap”…

Läs hela artikeln på:

http://dagenshomeopati.se/2014/01/09/robert-hahn-skriver-artikel-om-homeopatins-meta-analyser/