Filmklipp från homeopati-konferensen 10-11/10-15

You Tube klipp från SFVH´s 100 årsjubileum