Den svenska sjukvården…

Mycket klok kvinna! Läs hennes artiklar.

Vi har verkligen inte råd i Sverige att fortsätta blunda för de skenande kostnaderna inom sjukvården och att människorna blir sjukare istället för friskare. Vi måste tänka annorlunda.

Man kan inte fortsätta att göra på samma sätt och förvänta sig nya resultat.

http://newsvoice.se/2015/02/03/sanna-ehdin-anandala-vill-revidera-en-svensk-sjukvard-med-allvarliga-systemfel-del-1/

http://newsvoice.se/2015/02/13/sanna-ehdin-anandala-om-svensk-sjukvard-del-2-utred-det-sjuka-i-vardsystemet/