Hälsomässan i Stockholm

Här finns lite att läsa om vad som hände på Hälsomässan i Stockholm tidigare i höst.

Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati SFVH (Homeopatifrämjandet) hade en monter där det pratades mycket homeopati.

Det var mycket trevligt att prata med folk om homeopati och det var många som var intresserade!

http://dagenshomeopati.se/2013/11/12/yael-jusidman/